You are here Home
JA slide show

Buku Terbaru

Hakikat Ibadah Menurut Ibnu ‘Arabi

Buku ini memaparkan secara dalam dan detail makna-makna ibadah utama Islam (rukun Islam), yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, dari aspek tasawuf, merujuk kepada pandangan-pandangan sufistik Ibnu ‘Arabi. Tokoh besar sufi ini dikenal sebagai “Syaikh al-Akbar” (mahaguru) tasawuf dan filsafat. Karya-karya dan pemikiran-pemikirannya menjadi referensi utama dan inspirasi bagi para ahli tasawuf sesudahnya.

Selengkapnya klik di sini

Nasihat Langit Penenteram Jiwa - Buku 4

Melalui buku ini, Syaikh ash-Shafuri mengajak kita untuk mengisi jiwa yang hampa dengan meneladani akhlak Rasulullah, keluarga, sahabat dan para nabi seperti Ibrahim, Musa, Isa dan Khidir. Selain memaparkan kisah-kisah mereka yang sarat teladan, ash-Shafuri juga membeberkan keutamaan dan manfaatnya bagi pembangunan jiwa kita.

Selengkapnya klik di sini

Nasihat Langit Penenteram Jiwa - Buku 3

Melalui buku ini, Syaikh ash-Shafuri mengajak kita untuk mengisi jiwa yang hampa dengan menerapkan adab-adab sufistik, seperti berdoa, bertakwa, tawadhu, baik terhadap anak yatim, berbakti kepada orang tua, bersikap lembut, dermawan, zuhud, qana’ah, tawakal, amanah, khauf, tobat, adil, mengasihi sesama dan berilmu pengetahuan. Selain memaparkan adab-adab tersebut, ash-Shafuri juga membeberkan keutamaan dan manfaatnya bagi pembangunan jiwa agar hidup kita lebih berkualitas.

Selengkapnya klik di sini

Nasihat Langit Penenteram Jiwa - Buku 2

Melalui buku ini, Syaikh ash-Shafuri mengajak kita untuk mengisi jiwa yang hampa tadi dengan ibadah-ibadah religius yang menenteramkan jiwa seperti shalat, zakat, sedekah, puasa, haji, jihad serta amal di hari dan bulan istimewa. Nilai-nilai yang tak hanya disarikan dari ayat, hadis, dan atsar, tetapi juga dari kisah-kisah inspiratif dan motivatif orang-orang saleh yang konsisten dan teguh mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selengkapnya klik di sini

Nasihat Langit Penenteram Jiwa - Buku 1

Melalui buku ini, Syaikh ash-Shafuri mengajak kita untuk mengisi jiwa yang hampa dengan nilai-nilai religius yang menyejukkan seperti keikhlasan, akidah (tauhid), zikir, baca al-Quran, mahabbah, ingat mati, tak banyak berangan-angan semu, sabar, dan rida. Nilai-nilai tersebut tak hanya disarikan dari ayat, hadis, dan atsar, tetapi juga dari kisah-kisah orang saleh yang inspiratif dan sarat keteladanan.

Selengkapnya klik di sini